Z laboratorijem Sama Palčiča rada sodelujem, saj delajo zelo dobro, natančno, zanesljivo in sledijo sodobnim smernicam.
Tako skupaj ustvarjamo lepe in dobre zobnoprotetične izdelke, ki so nam v zadovoljstvo in ponos, pacientom pa v veliko veselje.