Provizoriji

Možna izdelava provizorijev ali začasnih zobnih prevlek, ki za določen čas nadomeščajo manjkajoči del zobne krone.